Ինժեներական գործ

1

Հեռահաղորդակցման աշտարակ

2

Heilongjiang 80 մ ռադիոյի և հեռուստատեսային աշտարակ

3

Shandong Zaozhuang ~ Yicheng 220 կՎ էլեկտրահաղորդման գիծ

4

Fujian Meizhou ծովածոց 500 կՎ էլեկտրահաղորդման գիծ

5

Ximeng ~ Shandong 1000kV բարձր վոլտ փոխանցման գիծ